Naziv projekta, korisnika / partnera u projektu:

Izrada novog korisničkog sučelja radi unaprijeđenja poslovanja digitalne platforme Duart, Duart j.d.o.o. KK.03.2.1.19.0625


Kratki opis projekta:

Izrada novog korisničkog sučelja bazira se na stvaranje novih administrativnih uloga u CRM-u, koje će omogućiti dostupnost podataka na jednom mjestu, korištenjem jednog alata svim sudionicima projekta. Izrađen prema specifičnim potrebama tvrtke i mjereći parametre relevantne za poslovanje, koristiti će se za: analizu i kreiranje izvještaja svih procesa; marketinga, prodaje i računovodstva te time omogućiti administratoru tj. direktoru poduzeća lakše upravljanje ljudskim potencjalima, bolje strateško planiranje i analiziranje kako bi se pratila uspješnost tvrtke i postizala sve veća konkuretnost na svjetskom tržištu razvojem novih proizvoda/usluga, otvaranjem novih tržišta i praćenem trendova digitalnog društva.


Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Ciljevi ovog projekta su tehnološko unapređenje tvrtke te poboljšanje organizacije rada kroz izradu specifičnog CRM sustava integriranog u platformu; proširenje utjecaja platforme na razvoj informacijskog društva u RH i audiovizualnu industriju, unaprijeđenje poslovnih procesa i porast prihoda. Ostvarivanjem ciljeva ovog projekta povećati će prihodi od prodaje, ali i konkuretnost tvrtke na svjetskom tržištu te će se unaprijediti poslovni procesi dgitalizacijom i međusobnim spajanjem. Realizacijom projektnih aktivnosti ostvarit će se ciljevi projekta.
Projektne aktivnosti:

  1. Dizajn CRM sustava za naše potrebe
  2. Razvoj, implementacija i testiranje novog tehnološkog rješenja
  3. Testiranje od strane beta korisnika
  4. Prilagodba i produkcija

REZULTATI su implementirano IKT rješenje pušteno u rad sa svrhom unapređenja poslovnih procesa, povećana učinkovitost poslovanja tvrtke, poboljšana organizacija rada tvrtke i interakcija s korisnicima, povećana razvijenost informacijskog/digitalnog društva u RH.

  • Povećanje Prihoda od prodaje
  • Proizvodno ulaganje: Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima (bespovratna sredstva)(HRK)
  • Broj poslovnih procesa koji će se unaprijediti uvođenjem rješenja iz područja IKT-a

Ukupnu vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK): 211.121,76, od toga bespovratna sredstva: 133.006,70 kn

Razdoblje provedbe projekta: 18.03.2019. – 18.06.2020.

Kontakt osobe za više informacija: Sanja Drakulić, sanjadrakulic@hotmail.com, +38598408784